Urbanistická studie – Zámrsky
  • Rok 2023
  • Investor Petr Mrázek

Urbanistická studie – Zámrsky

Koncept zastavovací studie v obci Zámrsky u Hranic na Moravě.

Kontakt

Dejme to dohromady!

Lukáš Peniaško

Lukáš Peniaško

Inženýr